Küresel Ölçekte 2018 Yılına İlişkin Emeklilik Planı Sunan İşverenlerin Öncelikleri

Emeklilik

KÜRESEL ÖLÇEKTE 2018 YILINA İLİŞKİN EMEKLİLİK PLANI SUNAN İŞVERENLERİN ÖNCELİKLERİ

  • 15.12.2017
  • Amerika, New York

Marsh & McLennan Companies’in (NYSE: MMC) %100 bağlı kuruluşu ve sağlık, refah ve kariyer alanlarındaki ilerlemelerde küresel bir danışmanlık lideri olan Mercer bugün, planlarını yönetip ve katılımcı başarısını sağlamaya çalıştıkları Emeklilik Planı Sunan İşverenler için öncelik alanlarının detaylarını sunmuştur. 

Mercer’in ABD’deki Yetkili Lideri Liana Magner, “Günümüzde, Emeklilik Planı Sunan İşverenlerin aşması gereken   operasyonelve yatırımsal güçlükler bulunmakta. Ayrıca katılımcıların emeklilik dönemindeki mali refahı ve başarısına yönelik hissedilen sorumlulukta da bir artış söz konusu,” diyor. “Bu nedenle, işverenler  üç ana alan üzerinde yoğunlaşıyor: katılımcıların plana katılımını ve karar verme sürecini iyileştirme, getirileri artıran stratejiler benimseme ve plana ait giderleri  gözden geçirme. Bazı durumlarda, en düşük giderli planlar en iyi sonucu vermeyebiliyor: Bugün işverenler daha fazla çeşitlendirme ve ilave plan desteği sunan etkili, stratejik planlar oluşturmak için daha bütünsel bir yol aramaktadır.” 

2018 yılına ilişkin olarak Emeklilik Planı Sunan İşverenler için en yüksek öncelikler şunlardır:

1. Güçlü plan yönetiminin sağlanması: Düzenli fon performans toplantıları,  emeklilik planı sunucusu ve planların piyasa ile karşılaştırması gibi  gerekli kararların ve yönetim ilkelerinin sağlanması temelinde kurulu bir yapı oluşturmak.

2. Çalışanlar için mali ihtiyaçlar analizi gerçekleştirilmesi: Bir işverenin çalışanlarının hangi sorunlarla karşılaştığını anlaması büyük önem taşısa da çoğu zaman göz ardı edilir. Aslında İşverenler çalışanların ihtiyaçlarını anladığında daha uygun ve etkili çözümler sunabilecek donanıma sahip olur.

3. Hedeflenen katılım çalışmaları: Karar almayı basitleştiren ve plana katılımı sağlayan net bir iletişim stratejisi, katılımcı sonuçlarını iyileştirebilir. İşverenler çalışanlarınıönemli ekonomik ve demografik verilere dayalı olarak segmente etmeyi; basit yatırım aşamaları oluşturarak eyleme geçilmesini sağlamayı, mümkün olduğunda ikili seçenekler sunmayı ve çalışan segmentinin kilit ihtiyaçlarına dayalı olarak öncelikleri özelleştirmeyi göz önünde bulundurmalıdır.   

4. Başarı kriterlerinin belirlenmesi: Çalışanların ihtiyaçları değerlendirildikten ve stratejiler geliştirildikten sonra başarı kriterlerinin belirlenmesi ve takip edilmesinin yanı sıra, gerektiğinde stratejilerin duruma göre ayarlanması katılımcı deneyimlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

5. ÇSY (Çevresel, Sosyal, Yönetsel) seçeneklerin değerlendirilmesi: Çevresel, sosyal ve yönetsel faktörler değerlendirilmeli ve planın yönetici değerlendirme programının bir parçası olarak ele alınmalıdır. ÇSY odaklı seçeneklerin plan sıralamasına dahil edilmesi ve bunun katılımı teşvik edebileceği de dikkate alınmalıdır.

6. Çalışanlar için ‘kötü gün’ tasarruf fonları sağlanması: Mercer’in Inside Employees’ MindsTM (Çalışanların Zihninde) mali refah anketinde, çalışanların %52’sinin 400 dolar tutarındaki beklenmeyen bir gideri ya karşılanması zor (ancak yine de karşılanabilir) ya da büyük bir ekonomik zorluk olarak gördüğü tespit edilmiştir. Sektör ekemeklilik ve “kötü gün” tasarruf hesaplarını sunmaya başlamaktadır. Bu uygulamalar henüz başlangıç aşamasında olsa da son derece etkili olabilecektir.

7. Çeşitlendirmenin artırılması: Planda  sağlanan çoklu portföy yönetimli fonlar, azalan yönetici riski, daha geniş çeşitlendirme, üyelerin kolaylıkla anlayabileceği basit adlandırma kuralları ve gerektiğinde yöneticileri hızlıca ve verimli bir şekilde değiştirme olanağı da dahil olmak üzere çok büyük faydalar sağlayabilir. 2018 yılında özellikle çeşitlendirilmiş sabit gelir alanında daha fazla hareketlilik beklenmektedir.

8. Mali refah çözümlerinin değerlendirilmesi: Bazı mali refah ihtiyaçları Emeklilik Planıyla ele alınamamaktadır. Bu nedenle, emeklilik planı sunan işverenler finansal koçluk, öğrenim kredisi geri ödeme planları, kısa vadeli krediler ve gelirin istikrarlı hale getirilmesi gibi belirli ihtiyaçlara hitap eden mali refah çözümlerini sunmayı göz önünde bulundurmalıdır.

9.   İşveren Tarafından Yönetilen hesapların değerlendirilmesi: İşveren tarafından yönetilen hesapların maliyetleri giderek düştüğünden rolleri de değişmektedir. Katılımcılar bilgi girişi yapmasa dahi varlık tahsisi önerilerini kişisel durumlara uyarlayabilme yeteneği ciddi ölçüde artmıştır ve bu hesaplar, emekliler ve daha geniş mali refah ihtiyaçları için ek destek sağlar.

10. Emeklilere odaklı araç ve yatırımların incelenmesi: Plan sunan işverenlerin, emeklilerin emeklilik sonrasında da planda kalmasına ve düzenli gelir sunacak  planları seçmesine izin verdiği, hatta bunu teşvik ettiği görülmektedir. Dolayısıyla, işverenler yatırım yapısının emekliler için ne kadar uygun olduğunu değerlendirmelidir. Emeklilerin ihtiyaçlarıyla daha uyumlu bazı yatırım seçenekleri için bir alan olabilir. İşverenler ayrıca, hem emeklilerin hem de henüz emekli olmamış kişilerin maddi avantaj elde etmeleri için iyi bir rehberlik sunmayı da göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin, kapsamlı araştırmalar, bir emeklinin bilmesi gereken en önemli şeylerden birinin sosyal sigorta yardımını ne zaman alması gerektiği olduğunu göstermektedir. 

Mercer’in DC & Wealth Lideri Sara Fitzmaurice konuyla ilgili olarak, “Hedef ve amaçlarına stratejik olarak öncelik veren plan sunan işverenler, hem katılımcı deneyimlerini iyileştirme hem de riskleri azaltma fırsatına sahiptir,” diyor. “DC plan yönetiminde şu an gördüğümüz en hakim trend, sorumluluklar için profesyonel bir kuruluşa yetki verme eğilimidir. Yetkilendirme, bizim için risk azaltımından daha fazlasını sunuyor; bunu ayrıca katılımcı sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olacak bir yol olarak görüyoruz,” 

Emeklilik Planı Sunan İşverenler için En Önemli Öncelikler resmî raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 

###

Mercer Hakkında

Mercer kuruluşların değişen iş gücünün sağlık, refah ve kariyer ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan öneriler ve teknolojiye dayalı çözümler sunar. Mercer’in 43 ülkede, 22.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır ve firma 130’dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Mercer; risk, strateji ve insana dair alanlarda lider olan küresel profesyonel hizmetler firması  Marsh & McLennan Companies’in (NYSE: MMC), %100 bağlı kuruluşudur. Marsh & McLennan; MarshGuy Carpenter ve Oliver Wymandahil olmak üzere, piyasaya öncü eden kuruluşları aracılığıyla ve 60.000’i aşkın çalışanı ve 13 milyar doların üzerindeki yıllık geliriyle, giderek daha dinamik ve karmaşık olan bir ortamda müşterilere yol çizmektedir. Daha fazla bilgi için www.mercer.comadresini ziyaret edin. Mercer’i Twitter’da takip edin @Mercer.

CONTACT INFORMATION