Mercer Finansal Güvenceye Dair 5 Yeni Zorunluluğu Ortaya Koyuyor

Mercer Finansal Güvenceye Dair 5 Yeni Zorunluluğu Ortaya Koyuyor

Basın Odası

MERCER FİNANSAL GÜVENCEYE DAİR YENİ 5 ZORUNLULUĞU ORTAYA KOYUYOR

  • 29 Ocak 2018
  • Amerika, New York

Bir çok ülkeden tüketicilerin, özel sektör ve kamu sektörü liderlerinin görüşlerini içeren yeni bir araştırma, finansal tasarruf açığının düzeltilebilmesi konusunda uygulanabilir görüşler sağlıyor

Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC) şirketine ait bir grup firması olan ve sağlık, refah ve kariyer geliştirme  alanlarında küresel bir danışmanlık lideri olan Mercer, finansal  güvenceye odaklanan yeni bir araştırmaya ait bulguları paylaştı.

Mercer'in, Sağlıklı, Varlıklı ve İşe Dair (Healthy , Wealthy, Work-wise) isimli yeni küresel araştırması, sağlık, uygulama, teknoloji ve yapılanma alanlarında finansal  güvenceye dair kritik zorunlulukları  tanımlıyor.  11 ülkede, 18 yaşın üzerinde 7,000 yetişkinle ve özel sektörden ve kamu sektöründen 600 üst düzey karar verici ile 7 bölgede gerçekleştirilen çalışma, çok önemli veriler  sağlıyor ve aşağıdaki bulgular da dahil olmak üzere finansal  güvenceyi artırmak için uygulanabilir eylemleri ana hatlarıyla  belirliyor:

  • Yetişkinlerin yüzde 75'i emeklilik için yeterli paraya sahip  olamayacak: İnsanlar 15 ila 20 yıl  süresince bir emeklilik dönemi yaşamayı umut ediyor, ancak iyi bir planlama  yapılmadığı takdirde  birçoğu için elde ettikleri gelirleri yaşamlarını idame ettirmelerine yetmeyecek. Araştırma, kişisel birikimin yetersiz olmasının yanı sıra , ankete katılan yetişkinlerin yalnızca %26’sının emeklilik için yeterli birikim yaptıklarından emin olduğunu göstermektedir. 
  • Artık  emeklilik yaşı yok:  Emeklilik yaşı artık geçerli değil, çünkü insanlar gerek tercihleri gerekse ekonomik zorunluluklar nedeniyle daha uzun süre çalışıyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte ikisi (%68)  çalışmaya devam etmeyi veya asla emekli olmamayı bekliyor. Daha uzun süre çalışmak belirli bir düzeyde fiziksel güç de gerektirdiğinden, artık  sağlık konusu da hayati bir öneme sahip. Ancak yalnızca %39’u bugün sahip oldukları iş için yeterince  sağlıklı olduklarını ifade ediyor.
  • İnsanlar ileriye yönelik birikim  yapamıyor: Yetişkinlerin yüzde 81'i emeklilik geliri için kendini sorumlu hissederken, çoğu gerekli önlemleri almıyor. İnsanların birikim ve yatırım yapma becerilerini etkileyen çeşitli faktörler (stres, alım gücü, yatırıma erişim ve güven, yaş, cinsiyet ve hayatın dönemi) bulunuyor. Halihazırda, araştırmaya katılanların üçte biri hayatlarının ilerleyen dönemleri için herhangi bir finansal hesaplama yapmamış durumda ve en büyük iş gücü grubu ( Y kuşağı) daha sık iş değiştiriyor, bu durum birikim yapmayı önemli ölçüde etkiliyor. Kadınlar, ücret eşitsizliğinde ve kariyer sürekliliğinde cinsiyet ayrımı ile karşı karşıya iken, “geçici iş” ya da kayıt dışı ekonomide çalışanlar ise adeta yalnız kalıyor.
  • Çalışanlar işverenlerin birikim tavsiyelerine güveniyor: Anket sonuçları, insanların işverenlerin tavsiyelerine oldukça güvendiklerini gösteriyor, araştırmaya katılanların %79’u planlama, birikim ve yatırım konusunda makul ve bağımsız tavsiyeler verme ve ücretlerde pazarlık yapma konusunda işverenlerine güvendiklerini belirtmektedir. Bu veriler işverenlerin, bireylere yönelik mevcut yatırım yolları üzerindeki engelleri kaldırmada önemli bir rol oynama fırsatları olduğunu ortaya koymaktadır.
  • Herkes katkıda bulunmalı: Herkesin finansal  güvencesini sağlamak için bireyler, işverenler ve hükümetler birlikte çalışmalıdır. Yeni gerçekliklere uyum sağlama konusundaki beklentileri yeniden keşfetmede, inovasyon, teknoloji, yeni düşünme şekilleri ve kültürel adaptasyon hep birlikte  rol oynuyor.

Mercer Bireysel Varlık Bölümü Global Başkanı Renee McGowan konuyla ilgili şunları söylüyor; “Finansal  güvencenin mevcut durumunun bir devrime ihtiyacı var”. “İyi haber ise şimdi harekete geçilirse, finansal birikim açığını kapatma ve günümüzün kültürel normlarıyla eş zamanlı hareket eden bir yola girme fırsatı var. Toplum değişiyor ve birikim ve finansal  güvenceye olan yaklaşımımız da onunla birlikte değişmek zorunda.”

Araştırma sonuçları, mevcut küresel finansal birikim açığını çözmek için geniş çapta ve acil bir eylem çağrısını ortaya  koyuyor.

Mercer Varlık Bölümü Başkanı Rich Nuzum konuyla ilgili olarak görüşlerini şöyle aktarıyor; “Araştırmamızın katalizörü, diğer faktörlerin yanı sıra ekonomik belirsizlik, emekli maaşı açıkları, insanların daha uzun yaşaması, yaş ayrımcılığı ve çalışan yardımlarının azalmasını da içeren çeşitli küresel eğilimlerin bir araya getirilmesi oldu. Bu eğilimler sağlık, varlık ve kariyer konularıyla  kesişiyor , bu nedenle finansal  güvenceye yönelik planlamalar bu ana alanların her birini hesaba katmalıdır. Belirli bir yaşta emekli olmaya dair mevcut beklentiler artık geçerli değil. İnsanlar daha uzun yaşadıkları ve çalıştıkları için artık bildiğimiz emeklilik kavramını emekli etmenin zamanı geldi. İlerleyen yaşlarda daha iyi yaşamak için şimdi harekete geçmeliyiz ve harekete geçme sorumluluğu özel sektör, kamu sektörü ve bireylerin üzerindedir.”

 

Sağlıklı, Varlıklı ve İşe Dair (Healthy Wealthy Work-wise) : Finansal Güvenceye Dair Yeni Zorunluluklar araştırmasını ve kullanılan yöntemleri burada bulabilirsiniz.

###

Mercer Hakkında

Mercer, kuruluşların değişen iş gücünün sağlık, refah ve kariyer ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için danışmanlık hizmeti ve teknoloji odaklı çözümler sunar. Mercer, 44 ülkede 22,000’den fazla çalışana       sahip olmanın yanı sıra 130’dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Risk, strateji ve toplumsal alanlarda küresel profesyonel hizmetler sunan lider bir kuruluş olan Mercer, tamamı Marsh & McLennan Companies (NYSE :MMC) şirketine ait bir iştirak şirketidir. Marsh & McLennan 60,000’den fazla meslektaşı ve 13 milyar doların üzerindeki yıllık cirosu ile MarshGuy CarpenterveOliver Wyman dahil olmak üzere pazardaki lider şirketleri aracılığıyla müşterilerin giderek daha da dinamik ve karmaşık hale gelen bir ortamda yolunu bulabilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için www.mercer.com sitesini ziyaret edin. Mercer Türkiye’yi  Linkedin’den takip edin @Mercer Türkiye

CONTACT INFORMATION