Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım | Mercer

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım | Mercer

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İÇİN YAYINLANAN KANUN TASARISI HAKKINDA

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.Ocak.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaşmıştır. Kanun tasarısında yer alan bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması ile yurtiçi tasarruf oranının arttırılması ve çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik olarak tasarruf etmeye özendirme amaçlanmaktadır. İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır.

Mercer Türkiye olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Kanun tasarısı haricinde resmi yönetmelik ve genelgeler henüz yayınlanmadığından uygulama esaslarına ilişkin netleşen bir konu bulunmamakta olup güncel gelişmeler olduğunda sizlerle ayrıca özel olarak iletişime geçiyor olacağız.

Kanun tasarısında yer alan otomatik katılım sürecine ilişkin uygulama esasları aşağıda yer almaktadır.

Plana Dahil Olma Şartları ve Plan Kesintileri:

 • Türk vatandaşları ve 45 yaşını doldurmamış olanlar, işverenin kanun hükümlerine göre düzenleyeceği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planlarına dahil edilecektir.
 • Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını doldurmamış olan çalışanlar da, otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecektir.

Bu kapsamda sunulacak emeklilik planlarında fon işletim gider kesintisi dışında başka bir kesinti yapılmayacaktır.

Çalışan Katkı Payı Esasları:

 • Çalışan katkı payı tutarı, belirlenecek olan prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar kadar olacaktır.
 • Çalışan dilerse sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecektir.
 • Bakanlar Kurulu, çalışan asgari katkı payı oranını iki katına çıkarmaya, %1’e düşürmeye veya maktu bir tutar belirlemeye yetkili olacaktır.

Çalışan Katkı Paylarının Ödenme Süreci:

 • Çalışan katkı payı tutarları, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılmalıdır.
 • İşveren katkı payını zamanında şirket hesaplarına aktarmaz veya geç aktarırsa birikimde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacaktır.
 • Çalışanın katkı payının tahsil ve takip sorumluluğu şirkete ait olacaktır. Müsteşarlık takip ve tahsil sorumluluğunun bu amaçla yetkilendirilecek bir kuruluşça yerine getirilmesine karar verebilir.

Cayma Süreci:

 • Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir ve cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on işgünü içinde çalışana iade edilecektir.
 • Emeklilik şirketi, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminde sorumlu olacaktır.
 • Cayma hakkını kullanmayan çalışan (Müsteşarlıkça belirlenecek olan hallerde) katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecektir.

Çalışanın İşyerini Değiştirmesi Durumunda Uygulama Esasları:

 • Yeni iş yerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise; çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.
 • Yeni iş yerinde emeklilik planının bulunmaması halinde ise; talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse bu madde kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılır.
 • Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Devlet Katkısı Uygulamaları:

 • Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden Devlet Katkısı sağlanacaktır.
 • Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, Devlet katkısını hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, 1.000 TL tutarında ilave Devlet Katkısı sağlanır.
 • Bakanlar Kurulu, cayma hakkının kullanılmaması nedeniyle sağlanacak ilave Devlet Katkısı bedelini yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.
 • Emeklilik hakkının kullanılması halinde, birikimi ile en az on yıllık süreyle yıllık gelir sigorta sözleşmesi almayı tercih eden çalışanlara, birikiminin %5’i karşılığı ek Devlet Katkısı ödemesi yapılacaktır.

Para Cezası:

 • İşverenin belirtilen yükümlülüklere ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.
  Bizimle İletişime Geçin
Bireysel emeklilki sistemine otomatik katılım ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
*Zorunlu Alanlar