Güçlü bağ kurabilen organizasyonlar keyifli çalışma kavramını geri getiriyor ve tüm çalışanlar için daha parlak bir gelecek kurguluyor.

Yeni bir çalışma kavramı kapımızda; 2020-2021 yılları arasında önem kazanan empati ve insan odaklı, sürdürülebilir ve insanların çalışmak istedikleri koşullara göre uyumlu hâle getirilmiş, çalışanlarla şirketlerin işbirliği içerisinde olduğu yeni bir ortaklık kavramı inşa ediliyor. Bu yıl, bağ kurabilen organizasyonların yükselişine şahit oluyoruz.

 

Peki bu bağ kurabilen organizasyonları başarılı kılan etkenler neler?

 

 • Paydaşların ilgi alanlarını yeniden belirleme,
 • Çalışanlarını ve süreçlerini efektif hâle getirme,
 • Çalışanlar ile işbirliği içerisinde çalışma,
 • Eşitsizliklerin üstesinden gelebilme,
 • Herkesin refahını sağlayacak çıktılara ve çalışanların bütünsel sağlığına (wellbeing) odaklanma,
 • Çalışanların becerilerini geliştirme,
 • Kolektif enerjiden yararlanma 


 • Global Yetenek Trendleri –Video Transkripti

  Tepetaklak olmuş bir dünya,

   

  bağ kurmak için yeni yollar gerektirir

  Dedeler, anneanneler ve torunları birbiriyle TikTok® üzerinden bağlantı kuruyor

  Bilgisayarlar bizi düşündüğümüzden daha iyi tanıyor

  Çocuklarımız artık sohbet robotlarından öğreniyor

   

  Aşmamız gereken zorluklar henüz bitmedi

   

  Kuruluşların uyum sağlaması gerekiyor

  Yöneticilerin %60'ı üst düzey yeteneklerin işe geri dönmeyeceğinden endişe ediyor

  Organizasyonların %98'i önemli seviyede yetenek açığı olduğunu bildiriyor

  Çalışanların %85'i kendisini tükenmişlik riski altında hissediyor

   

  Dünyayı eski hâline getirmek...

   

  Çalışan değerlerini yansıtmak demek

  Çalışanların %82'si işverenlerinden toplum için doğru olanı yapmasını bekliyor

   

  Olumludan yararlanma

  Çalışanların büyük bölümünün tahmini, iş hayatının geleceğinin daha dengeli olacağı yönünde

   

  Yaşadığımız anı anlamlı kılmak

  Yüksek büyüme gösteren şirketlerin, farklı karakterlere sahip çalışanlara uygun iş deneyimleri tasarlama olasılığı iki kat fazladır

   

  Sizi Anlayan Organizasyonların yükselişine hoş geldiniz

   

  Küresel Yetenek Trendleri 2022

     

Fırsatı değerlendirmekPandemi bizlere hem fırsatları görebilmemiz hem de risklerin farkında olmamız gerektiğini gösterdi. Artık insanlar hayatlarını yeniden şekillendirebilmenin verdiği mutluluk ve özgürlük duygusunu arıyor. Organizasyonların köklü değişimler için cesur planları var, peki gerçekten fark yaratacak konulara odaklanıyorlar mı?

Mercer'in Global Yetenek Trendleri 2022 Çalışmasını keşfedin.

2022'deki Beş Global Yetenek Trendi

Bu yılki çalışmaya katkıda bulunan yaklaşık 11.000 sese teşekkür ederiz. Üst düzey yöneticiler, İK liderleri, 16 coğrafyayı ve 13 endüstriyi temsil eden çalışanlar bizlere geceleri uykularını kaçıran ve gelecekte olmasını umut ettikleri şeylerden bahsetti. Hepsi birlikte ele alındığında hikâyeleri; eskinin değer yaratma kavramlarına meydan okuyan, topluma katkısını yeniden tanımlayan ve daha iyi bağ kurabilen bir kuruluşa duyulan ihtiyaca işaret ediyor.

 

Bu yılki insan odaklı gündemleri şekillendiren trendler hakkında daha fazla bilgi edinmek için başlıkları detaylı inceleyebilirsiniz.

 • Güncel ve geçerli kalabilme

     

   

  Geçtiğimiz iki yılda yaşanan olaylar yatırımcı, çalışan ve tüketicilerin tutumları üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Daha kişiye özel bu yeni dünya düzeni, önceliklerin yeniden belirlenmesinin yanında, karşılanmamış ihtiyaçları tanımlamak ve bunları ele almak için dinleme, öğrenme ve uyum sağlama konusunda önceliklerin ve becerilerin yenilenmesini gerektiriyor. Bu duruma uyum sağlayamayan organizasyonlar, sermaye artırma, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Bağ kurabilen organizasyonlar temsil ettikleri konuda sessizliklerini bozuyor ve tüm paydaşlarının değerlerini yansıtan iyi çalışma standartları belirliyor. Tüketici ve çalışan davranışlarına yön veren etmenleri sürekli olarak dinliyor ve tasarımla uyarlanabilir kültürler ve uygulamalar inşa ediyorlar. 

 • Çalışanlarla işbirliği kurma

      

   

  İnsanlar artık bir şirket için çalışmak istemiyor; bir şirketle birlikte çalışmak istiyorlar. İşin geleceği daha esnek ve daha geniş bir çevreyi kapsayan yetenek modellerine bağlıdır. Bu, sosyal iş sözleşmesinde yalnızca herkesin adil bir anlaşma yaptığını hissettiği sürece başarılı olacak bir değişimi temsil etmektedir. Buna cevaben bağ kurabilen kuruluşlar kendi ekosistemleri içinde bir ömür boyu ortaklık anlayışı geliştiriyorlar. Eşit muamele ve kapsayıcılığı yetenek modellerinin içine işleyerek, daha geniş ve daha çeşitli yetenek havuzlarına erişerek ve daha sağlam tedarikçi ve iş ortağı ağları kurarak ticari esneklik inşa ediyorlar. Bugün "liderlik" yerine "işbirlirlikçilik", bir şirketin en büyük rekabet avantajı olabilir. 

 • Bütünsel sağlığa (wellbeing) odaklanma

     

   

  Pandemi, sağlığa erişebilirliğin ve karşılanabilirliğin yeterli olmadığının altını çizerek farklı popülasyonlar için sağlık ve varlık anlamındaki açığını ortaya çıkardı. Günümüzde daha da önem kazanan bütünsel sağlık, işverene çalışanların duygusal, fiziksel, sosyal ve finansal olarak sağlıklı olmalarını sağlama sorumluluğu yüklemektedir. Bağ kurabilen kuruluşlar sağlıklı, ödüllendirilen ve sürdürülebilir iş davranışlarını teşvik ederek ve önemli anlarda kişiye özel destek sunarak tüm iş gücünün refahını aktif olarak desteklemektedir. 

 • Yeni beceriler geliştirme

        

   

  Hem becerilerdeki hem de çalışanlardaki önemli arz ve talep açığı, organizasyonların sadece kendi sürdürülebilirliklerini sağlamada değil, aynı zamanda çalışanlarının gelecekte tercih edilebilirliğini korumada oynadıkları rolü vurgulamıştır. Pandemi, geleceğin iş gücünü inşa etmede beceri temelli bir yetenek modelinin ve çevik iş tasarımının öneminin altını çizmiştir. Organizasyonlar yaşam boyu öğrenme anlayışını her zamankinden daha fazla aşılamakta, iş fırsatlarını herkes için ulaşılabilir hâle getirmekte ve tüm çalışanların refaha giden yolda önlerini açmaya yardımcı olmaktadır.

 • İnsan ve teknolojinin kolektif enerjisinden yararla

      

   

  "İşin geleceği" uzun yıllardır gündemde olan bir konu olmuştur, ancak adından da anlaşılacağı gibi, her zaman uzun vadeli bir plan olarak görülmüştür. Pandemi zamanın akışını hızlandırdı ve yeni iş modellerinin, yeni çalışma biçimlerinin ve yeni teknolojilerin önemini katlanarak artırdı. Artık şirketler, dönüşüm gündeminin merkezine insan deneyimini koyarak bu enerjinin kilidini açmak ve işi, çalışmayı ve iş yerini yeni bir çağa uygun şekilde teknoloji ile birlikte yeniden tasarlamak için eşsiz bir fırsata sahipler.


Coğrafya ve endüstri ile ilgili bulguları keşfedin

2022'de İK için en önemli öncelikler neler? Üst düzey yöneticiler, bu İK önceliklerinden hangilerinin işletmeye en yüksek yatırım getirisini sağlayacağına inanıyor? Herkesin aklından çıkarmaması gereken en önemli şey, yetenekleri elde tutmaktır. Çalışanların şirketlerinde kalmalarını sağlayan şeyin ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu üç grup her zaman uyum içinde değildir. Ve coğrafyalar ile endüstriler arasındaki farklılıklar sizi şaşırtabilir.

 

Aşağıdaki listelerden seçim yaparak bulguları keşfedebilirsiniz. 

 

Mercer Global Yetenek Eğilimleri Web Semineri

 

 

2022 çalışmasının sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için web seminerimizi tekrar izleyin.

 

Global Yetenek Raporunu İndirin