“Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça” diyoruz.. “Eşitlik konusunda gerçekçi olalım” diyoruz.. “Gerçekçi olun. Akılcı olun.” diyoruz.

 

 

"Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça" (When Women Thrive) araştırmamızın Türkiye’de ilkini 2016 yılında gerçekleştirdik, o dönem araştırmamıza 40 şirket katılmıştı.

“Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça” anketinin ikincisini stratejik ortağımız PWN İstanbul ve araştırma ortağımız PERYÖN ile 2019 yılının Ekim ayında gerçekleştirdik. 2020 yılında ise yeni araştırmamızın sonuçlarını açıklıyoruz. Bu sene Türkiye'den 32'si uluslar arası şirketlerin iştirakleri ve 36'sı büyük yerel şirketler olmak üzere 68 şirket araştırmamıza katılım sağladı.

Araştırma sonuçlarına göre, son yıllarda ülke olarak iş yaşamında cinsiyet dengesi konusunda ilerlemeler kaydettiğimizi gördük. Diğer taraftan, küresel ölçekte şirketlerin %42’sinin bu konuda bir stratejiye sahip olduğunu saptarken, Türkiye’de % 34’ünün bir stratejisi olduğunu belirledik.

 

Bazı bölümlere, 2017 Türkiye Ülke Raporu ile karşılaştırmalar da ekledik. 

 


 

 

Araştırmamızda 3 farklı alana odaklandık: Fırsat, DeneyimÜcret eşitliği.

 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular; fırsat, deneyim ve ücret eşitliğini sağlamaya ve sonuçta kapsayıcı bir kültür geliştirmeye yardımcı olacak politikaları, uygulamaları ve programları başarılı bir şekilde kurumsallaştırmak için atmaları gereken adımlar konusunda kurumlara rehberlik edecektir.

 

Katılımcılar, 12 aylık bir süre için cinsiyet, yaş grubu ve kariyer kademesine göre gruplanmış başlangıçtaki ve bitişteki bordrolu çalışan sayıları, işe alımlar, terfiler ve çıkışları içeren işgücü verilerini sağlamışlardır. 

 


 

Çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı üzerine odaklanmanın bizim bulgularımız ışığında hâlen ve hızla devam etmekte olduğunu ve Türkiye’nin de dâhil olduğu bölge ve ülkelerin katılımında önemli bir artış olduğunu gözlemledik.

 

Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça 2020 küresel çalışmamız 23 Eylül - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

 

 

Katılımcılara aşağıdakilerle ilgili konularda sorular sorulmuştur:

 

 •  Bağlılık ,hesap verme sorumluluğu ve liderlik
 •  Organizasyonel yapı ve yönetişim
 •  Ücret eşitliği taahhüt ve analizleri
 •  Yetenek uygulamaları ve kariyer gelişimi
 •  Finansal güven, sağlık ve bakım
 •  Organizasyonel esneklik
 •  Politika ve programlar

 

 

Çeşitlilik, kapsayıcı iş ortamı ve cinsiyeti tanımlama Raporun amaçları doğrultusunda çeşitliliği; cinsiyet, ırk, etnik köken, uyruk, dil, yaş, bilişsel ve fiziksel yetenekler ve özellikler, cinsel yönelim, eğitim, din, sosyo-ekonomik durum, medeni hal, sosyal rol, kişisel özellikler ve düşünme tarzı yönünden sosyal çevre, tutumlar, değerler, inançlar, deneyimler, davranışlar ve yaşam tarzı tercihlerindeki bir farklılık olarak tanımlamaktayız.

 

Çeşitlilik ve kapsaycılık hizmetlerimiz/danışmanlık alanlarımız

Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda aşağıdaki konu başlıklarından biri hakkında danışmanlarımızla görüşmek ve bizimle iletişime geçmek isterseniz formu doldurunuz:

 

 • Cinsiyet çeşitliliği ve kapsayıcılığı stratejisi geliştirme
 • İç işgücü pazarının haritalanması (ILM) , analizi ve piyasayla kıyaslama (benchmarking)
 • Ücret eşitliği analizi ve strateji belirleme danışmanlığı
 • Cinsiyet eşitliği gösterge tablosu hazırlama, çesitlilik olçütleri belirleme ve uygulama
 • Esnek çalışma ve izin programlarını geliştirme (babalık izni gibi)
 • İç işgücü komiteleri (iş kaynak grupları) kurmak için danışmanlık
 • Yapay zeka bazlı insan kaynakları yönetimi , Mercer Mettl.

2020 Raporunu İndirin

İngilizce ve Türkçe raporu mail almak için lütfen formu doldurun.

*Zorunlu Alanlar