2020 yılının Haziran-Temmuz ayları arasında dünya genelinde 56 ülkede 239  sigorta şirketine hangi sağlık koşullarının, sigortalı davranışlarının ve anlaşmalı kurum/tedarikçi faktörlerinin sağlık maliyetlerinin artışı üzerinde etkili olduğunu sorduk. Koronavirüs pandemisi 2020 senesini çok zorlayıcı hale getirdi. Pandeminin maliyetler üzerine etkisi,  sağlık sigortaları kapsamında ödenen tazminatlara, sokağa çıkma yasaklarının uzunluğu ve derecesine bağlı olarak kullanım alışkanlıklarının değişmesine ve belirli sağlık kuruluşları kullanılabilmesi nedeniyle kurumların fiyatlamalarına göre değişiklik  gösterdi.

Pazar dinamiklerinde köklü değişimler

Şirketlerin pandemi sonrası döneme hazırlığını etkilemesini beklediğimiz 4 ana tema nedir? Gelecekte sağlık programları nasıl dizayn edilecek ?

 


 

1.Belirsizlik devam edecek

 
 
 

Sağlık giderlerine dair belirsizlik  - Koronavirüs pandemisi sonlansa dahi sağlık sigortası maliyet dalgalanmaları ve kullanım oranlarını öngörmek mümkün değil.

Değişim bekleyin - 2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs, bölgeler ve ülkelerin ekonomisinde finansal dalgalanmalara neden olmaya devam edecek.
Uzun dönemli bakış açısı geliştirin - Koronavirüsün dalgalı seyri gelecekte sağlık ve buna bağlı sunulan yan hakları etkileyecek; kriz dönemi yeni çözümler üretmek için fırsat sunuyor.


 

2. Maliyet kontrolü, riski yönetmeye ve değer üretmeye fırsat sunuyor

Değer üretmek için tasarlayın - Plan dizaynı , anlaşmalı kurum kombinasyonunu gözden geçirip , çalışanları maliyet kontrolü sürecine dahil ederek.

Sağlık risklerini yönetin - Sağlıklı bir iş gücü oluşturmaya yönelik olarak verilere dayanan ve bütüncül bir yaklaşım geliştirin.
Verimlilik için fırsatları yakalayın - Akılcı finansman modelleri ve tedarikçi seçimiyle..


 

3. «Gerçek» fayda üreten yan haklara odaklanın

 

Gerçekten değer ve fayda üreten çalışan yan haklarına odaklanın - Şirketiniz ve tüm çalışanlar için. Aynı zamanda bugün yan haklar sunulmayan çalışan kategorilerinizin de yan haklara erişimini değerlendirin .

Dijitalleşme ve ruhsal zindeliği öncelik yapın - Önümüzdeki dönemde performans ve verimlilik arayışları bu konuların gündemde olacağını gösteriyor.

Çizgi dışı düşünün - Geçmişte yapılmış olanlar artık gelecekte işlemeyecek. İş gücü daha esnek, daha çeşitli ve daha çevik hale dönüştü.


 

4. Zorluklarla dolu dünya yenilikçi bir bakış açısı gerektiriyor

 

Karmaşayla savaşmayın - Ekonomi ile empatiyi dengeleyin.
Tüm yan hakları göz önünde bulundurun - Özel sağlık sigortası bir temel sağlar, ancak bütünsel yaklaşım sosyal güvenlik , iş sağlığı , yerinde hizmetler , koronavirüs sonrası işe dönüş programları ile diğer sağlık ve zindelik kaynaklarının kullanımını gerektirmekte .
Pazar alışkanlıklarını ve mevcut uygulamaları sorgulayın –Yan haklarla ilgili yeni normal değişirken, pazar uygulamalarının da güncellenmesi gerekiyor.


Geleceğin iş gücü zihinsel ve ruhsal yönden zinde çalışanlar gerektiriyor. Sağlık enflasyonunda artış yaşanırken, çalışanların bağlılığı ve sağlığı açısından maksimum faydayı üretmek için yeni stratejiler geliştirmenin tam zamanı.

Raporu İndirin