Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık için 4 kilit adım

Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisi olan şirketler, verimlilik ve karlılıklarını arttırıyor.

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine dünyada artan negatif tepkilerle yaşanan pozitif gelişmeler adeta birbirini kovalıyor. Son zamanlarda Amerika’da Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesi, Yeni Zelanda’nın yerel halktan gelen Nanaia Mahuta’yı Dışişleri Bakanı olarak ataması, dünyanın önde gelen ilaç firmalarından CVS’in Karen Lynch’i atayarak Fortune 500’de 40’ıncı kadın olmasının önünü açması gibi güzel gelişmelere tanık oluyoruz. Oysa ki kadınların temsili konusunda oranlar hala çok düşük. Hele ki etnik kökenlere inersek, Fortune 500’de tarihte sadece 2 Afrika-Amerikalı kadının CEO’luk görevini yaptığını görüyoruz.

 

Ülkemize bakacak olursak; bu konu gündemimizde artarak yer almaya devam ediyor. Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması’ndaki stratejik ortağımız  PWN Istanbul, araştırma destekçimiz PERYÖN ve faaliyetleri, UN Women, TUSİAD, Sürdürülebilirlik Akademisi, Sabancı Üniversitesi ve %30 Kulübü, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve daha niceleri çok önemli çalışmalara imza atıyor. Gerek araştırmalar gerekse gerçekleştirdiğimiz toplantılarda hepimizin üzerinde birleştiği nokta, gelişmeler olsa da bu henüz yeterli düzeyde değil. Bazı güncel verilere bakarsak: 

 

İş gücünde kadın istihdamı

Kadınların istihdamı ülkemizde %301

Gelir, gider ve karlılık görevlerinde kadınlar

Kritik görevlerde olan kadınların erkeklere göre %4 oranında daha fazla işten çıkış yaptığını görüyoruz. 2

Yönetim kurullarında kadınlar

Yönetim kurullarında çok yavaş bir ilerleme var, 2020’de BIST Yönetim kurullarında yer alan kadın oranı %15,9’dan %17’ye yükseldi. 3

Ücret eşitliği

Kadınların ücret eşitliğinde bazı seviyelerde geri planda ve iş hayatında daha kısa süre ile kalıyor. Mercer ücret araştırmasına göre kadınlar deneyimli uzman ve ilk/orta kademe yönetici seviyelerinde %1-3 daha az kazanırken, üst seviyelerde bu fark %8-9’lara kadar çıkıyor.4

Koronavirüs dönemi kadınlara etkileri

Koronavirüs döneminde kadınlar hasta, yaşlı ve çocuk bakımıyla artan yükümlülükleri ve bu dönemde işlerini daha fazla kaybetmeleri ya da iş yükümlülüklerden dolayı iş bırakmak zorunda kaldı.

 

Bir yandan da farklı istatistiklere göz attığımızda:

 • Kadınlar dünya nüfusunun yüzde 50’sini, Türkiye nufusümüzün yüzde 49’unu oluşturuyor. 

Peki kadınların hem iş dünyasında hem de toplumda eşit temsil edilmesi şirketlere neler kazandıracak?

 

Bu konuda önde gelen firmaların liderleri her zaman “en iyi yeteneği” şirketlerine katmalarının en yüksek başarıyı getirmediğinde hem fikir. Diğer bir hem fikir oldukları konu ise istatiksel veriler, çeşitlik ve kapsayıcılık konularında bir stratejisi ve planı olan şirketlerin karlılık, verimlilik ve inovasyon bakımından diğerlerinin önüne geçmesi. Mercer’dan bir örnek; kadın erkek çeşitliliği yakalanan proje takımlarında başarı oranın yüzde 28 daha yüksek.  Kısacası kadınlar eşit temsil edildikçe hem şirketler hem de toplumlar kalkınacak.


Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında başarılı olmak için bugün atmanız gereken 4 adım nedir?

 

1. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında odak noktalarınızı belirleyin,  neyi başarmak istediğinize odaklanın  - stratejinizi belirleyin.

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini şirket stratejinizin ve pazarlamanızın bir parçası yapın.
 • Yetenekli çalışanı ve farklı yetenekleri çekmek adına işe alım stratejisine dahil edin.
 • Çalışanlarınızı bu konuda öğrenme ve geliştirmeye teşvik edin, eğitimler ve atölye çalışmaları sunun.
 • Çalışan grupları oluşturarak sorumluluk almalarını ve bu konuyu sahiplenmelerini sağlayın.
 • Mentorluk ve sponsorluk programları gerçekleştirin.
 • İş politika ve süreçlerinizi inceleyerek gerekli değişiklikleri yapın.
 • Attığınız adımlarda yasal ve uygunluk çerçevesini gözetin.

2. Bu konuda başarıyı nasıl tanımladığınız bakın.

 • Çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı gösterge tabloları yaratın.
 • Sonuçları ölçümleyin.
 • Süregelen eylem ve sonuçları izlemek için sorumluluk geliştirin.
 • Eylemlerinizi şeffaf, uygulanabilir ve süreyle sınırlandırın.

Bu bakış açısı iş gücünüzü, çözüm yaratmanızı etkiler ve kalıcı ilerleme sağlamanıza yardımcı olacaktır.

 

3. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularından sorumlu birini işe alın, insan kaynakları departmanından biri olabilir, bir iç yapı kurun.

 • Bu konuda bütçenizi tanımlayın.
 • Bu sorumlu kişinin yönetim kuruluyla bağlantısı olmasını sağlayın.

4. Yönetim kurulları ve üst düzeyin desteğini alın   

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularındaki stratejinizi iş kararlarınıza ve vizyonunuza entegre edin.
 • İşgücü çeşitliliği ve kapsayıcı iş ortamını iyileştirmek, şirket kültürünüzü geliştirmek, anlamlı hedeflere doğru ilerlemek için üst kademedeki liderlerin desteğini alın.
 • Bu konunun bir öncelik değil, bir gereklilik olduğunu hatırlayın.

Son zamanlarda yaptığımız müşteri görüşmelerimizden edindiğimiz bilgiler, şirketlerin Türkiye’de bu konuda çok kararlı ve son derece yaratıcı ve yapıcı çalışmalara imza attığı yönünde. Ancak istenen noktaya gelinmesi,  kadınların finansal güvenlerini tam olarak kazanarak uzun soluklu bir iş hayatına sahip olmaları ve daha fazla kadının kritik rolleri ellerinde bulundurmaları için atılması gereken daha çok adım var.  

Bu yolculuğun neresinde olursanız olun, yukarıdaki maddelerin yardımcı olacağını ümit ederek, bir plan çerçevesinde başarıya ulaşmak isterseniz Kadınlar İş Dünyası Parladıkça araştırmamızın bir referans olarak okuyabilir ve dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz

 

1. Türkstat (Türkiye İstatistik Kurumu). İşgücü İstatistikleri,  Ağustos 2020

2. Mercer Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Raporu 2020

3. Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu 2020

4. Mercer Ücret Araştırması 2020

Işıl Çayırlı Ketenci
Işıl Çayırlı Ketenci
Mercer Global Pazarlama Lideri
(Kariyer bölümü)
Ayçe Nişancıoğlu
Ayçe Nişancıoğlu
Mercer Çeşitlilik ve Kapsayıcı
İş Ortamı Danışmanı

2020 Raporunu İndirin

İngilizce ve Türkçe raporu mail almak için lütfen formu doldurun.

*Zorunlu Alanlar