Üretkenlikteki düşüşü tersine çevirmek için gelişmekte olan pazarlarda çalışan bağlılığını sağlamak

Büyüyen pazarlar, başta Çin ve Hindistan olmak üzere yatırımı kendilerine çekerek ve altyapılarını iyileştirerek geçtiğimiz 20 yıl içinde ekonomik performanslarında önemli kazanımlar elde etmiştir. Asya ve Latin Amerika'da olduğu gibi yerelleştirilen ticaret, performansı artırmaya yardımcı olmuştur. Büyüyen ekonomilere bu yolculuklarında ivme kazandıran ise politik istikrar, yaygınlaşan teknoloji ve eğitim erişimi olmuştur. Ancak düşen üretkenlik olarak vücut bulan büyük bir zorluk ile de karşı karşıya kalmışlardır. Bu da, bu etkileyici büyüme hikayelerini baltalayabilecek niteliktedir.

Büyüyen birçok pazar, gelişmiş ekonomilere yetişmelerine yardımcı olan teknolojinin gelişiyle birlikte sağlam üretkenlik kazanımları elde etmiştir. Ama yükselen maaşların yarattığı baskı, etkisiz liderlik ve düşük katılım seviyeleri bu kazanımları sürdürmeyi daha zor hale getirirken teknolojinin üretkenlik seviyeleri üzerindeki etkisi de kaybolmaya başlamıştır. Artık daha gelişmiş ülkelerden inovasyon ve yeni teknoloji de ödünç alınamamaktadır. Bunun yerine büyüyen pazarların işgüçlerini yeni beceriler ve yetkinlikler ile donatırken kendilerinin sermaye yatırımı yapması gerekmektedir.

Kurumlar, çalışan bağlılığının önemini ve üretkenlik seviyeleri üzerindeki etkisini fark etmektedir. Bir çalışan grubu aynı eğitim ve beceriye sahip bir diğerinden daha az üretiyorsa, o zaman bunun mantıklı nedeni yetersiz liderlik ve bağlılık olmalıdır.

Son beş yıl içinde Mercer | Sirota tüm dünyada yaklaşık 5 milyon insana işlerinde ne denli motive olduklarını sordu. Bu grubun genel olarak %18'i, işyerini motive edici bir yer olarak görmediklerini söyledi. Daha yüksek manevi zorluklara sahip şirketler için ise bu oran, %35'e kadar yükselebiliyor. Bu da yetenek ve zaman açısından yüksek bir kaybı işaret etmektedir. Kendinize bir sorun: Şirketiniz herhangi bir başka kaynağının üçte birini israf etmeyi tolere edebilir miydi?

Bu makalede kurumsal psikolog Lewis Garrad, büyüyen pazarlardaki işverenlerin çalışan bağlılığını iyileştirmelerine ve sonuç olarak üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olabilecek dört öneri sunmaktadır.

Lewis Garrad
by Lewis Garrad

Practice Lead, Employee Experience Solutions, International Region

Practice Lead & Partner, Employee Experience Solutions, International at Mercer

Makalenin tamamını okuyun
Makalenin tümünü indirmek için lütfen aşağıdaki formu doldurdun. Açılır pencere engelleyicisini (pop-up blocker) etkinleştirmediyseniz, tarayıcınızda makaleyi indirebilir veya yeni bir pencerede görüntüleyebilirsiniz
*Zorunlu Alanlar