Mercer Türkiye bünyesinde 2004 yılında kurulan Aktüeryal Değerlemeler Birimi, 2008 yılında Doğu Avrupa ve Orta Doğu’ya (EEME) hizmet veren bir merkez haline gelmiştir. Merkezimiz, Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu (EEME) bölgesinde yaklaşık 20 değişik ülkede yerleşik 200’ün üzerinde müşteriye her sene düzenli olarak aktüeryal değerleme hizmeti sunmaktadır.

 

 • Tanımlanmış Fayda Planları (Defined Benefit Plans)
 • Hizmet Ödülleri (Jubilee Awards)
 • Kıdem Tazminatı (Retirement/Termination Indemnity)
 • Emeklilik Sonrası Sağlık Planları (Post-Retirement Medical Plans)
 • Vakıf ve sandıklarda sunulan planlara ilişkin stratejik yönlendirme

Merkez, Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da yerleşik müşterilerine standart ve kaliteli bir aktüeryal değerleme hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Operasyonel mükemmeliyet amacıyla kurulan Merkez, Mercer’ın standart prosedürleri, bilgi paylaşımı ve en iyi uygulama yaklaşımı ile bölgenin neresinde olursa olsun tüm müşterilerine aynı kalite ve çabuklukta hizmet sunmaktadır.

 

Muhasebeleştirme (Accounting) Amaçlı Aktüeryal Değerlemeler

Şirketler, çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalara ilişkin yükümlülükleri ile ilgili olarak hesaplanacak karşılık tutarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanacak mali tablolara yansıtmaları gerekmektedir. Karşılık tutarının hesaplanmasında, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin muhasebe standartlarında kuralları belirtilen aktüeryal değerleme yöntem ve varsayımlarının kullanılması zorunludur. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS19) kapsamında da benzer çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

Mercer tüm dünyada ve Türkiye’de birçok şirkete aktüeryal yöntemlere ve kurallara uygun olarak maliyet ve yükümlülük hesaplanmasında ve raporlanmasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Küresel ekonominin bir uzantısı olarak, şirket satınalmaları ve birleşmelerinde kıdem tazminatı karşılıklarının değerlemesi ile birlikte diğer yan fayda paketlerinin de aktüeryal değerlemesinde yerel ve global çözümler sunmaktadır.

 

Bağımsız bir kurum olarak ve kadrosunda bulunan yerel ve uluslararası uzman ekibiyle aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

 

 • Kıdem tazminatlarının hesaplanması için gerekli verileri toplamak ve analiz etmek.
 • Kıdem tazminatlarının aktüeryal değerlemesini ilgili muhasebe standardına uygun olarak yapmak.
 • Değerleme sırasında kullanılacak tahmin setinin oluşturulmasında danışmanlık vermek.
 • Şirketin ilgili yıl içinde gerçekleşmiş veya gelecek yıl içinde gerçekleşecek çalışanlarla ilgili özel durumlarının muhasebe tablolarındaki yansımalarının hesaplanmasını gerçekleştirmek.
 • Ortaya çıkacak aktüeryal kar/zararı sebeplerine ayrıştırarak açıklamak.
 • Şirketin bulunan kıdem tazminatı karşılığının muhasebeleştirmesinde danışmanlık hizmeti vermek.
 • Şirketin merkez ofisi tarafından talep edilen formattaki muhasebe tablolarının doldurulmasını sağlamak.
 • Bağımsız aktüer kuruluş olarak şirketin finansal raporlamalarında kullanacağı belge niteliğinde rapor sunmak.

Mercer’ın Aktüeryal Değerleme Aşamaları

 • Aktüeryal varsayımlar kararlaştırılır;
 • Uluslararası muhasebe standartları uyarınca iskonto oranı ve maaş artış oranı gibi finansal tahminler ve demografik tahminler belirlenir;
 •  “Öngörülen birim kredi yöntemi” ile her bir birey için ayrı ayrı kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplanır;
 • İlgili yılda şirket içinde gerçekleşmiş veya sonraki yıllarda gerçekleşecek önemli olayların kıdem tazminatı yükümlülüğü değişimindeki etkisi hesaplanır;
 • Gelecek yıl içinde kıdem tazminatı yükümlülüğüne eklenecek masraf kalemleri ve tahmini kıdem tazminatı yükü hesaplanır;
 • Bulunan sonuçlar şirketçe benimsenen muhasebe politikasına uygun olarak muhasebeleştirilir;
 • Bu politika doğrultusunda bilançoda yer alması öngörülen karşılık rakamı bulunur.

Mercer, Muhasebe amaçlı aktüeryal değerlemeleri sizin için yapabilir. Sürecin genel olarak bilanço tarihinden 3-4 ay önce başlaması yerinde olacaktır. Proje teslim süresi normal şartlarda tüm veriler sağlandıktan sonra 2-3 hafta arasındadır. Şirketlerin ihtiyaçları, projenin kapsamı ve Mercer ekibinin iş yoğunluğu ile doğru orantılı olarak proje teslim süresi değişebilmektedir.

Bizimle İletişime Geçin
Aktüeryal değerlemeler ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
*Zorunlu Alanlar

Aktüeryal Danışmanlık