#1

Dünyada en çok aktüeri bünyesinde barındıran danışmanlık şirketi

%93

Müşterilerimizin her sene hizmet yenileme oranı

250

Aktif hizmet verilen şirket sayısı

%60 Türkiye ve Orta Doğu

%40 Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri

 

 

Mercer Türkiye bünyesinde 2004 yılında kurulan Aktüeryal Değerlemeler Birimi, 2008 yılında Doğu Avrupa ve Orta Doğu’ya (EEME) hizmet veren bir merkez haline gelmiştir. Merkezimiz, Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu (EEME) bölgesinde yaklaşık 20 değişik ülkede yerleşik 250’nin üzerinde müşteriye her sene düzenli olarak aktüeryal değerleme hizmeti sunmaktadır.

 

Tanımlanmış Fayda Planları (Defined Benefit Plans)

Hizmet Ödülleri (Jubilee Awards)

 

 

Kıdem Tazminatı (Retirement/Termination Indemnity)

Emeklilik Sonrası Sağlık Planları (Post-Retirement Medical Plans)

Vakıf ve sandıklarda sunulan planlara ilişkin stratejik yönlendirme

Merkez, Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da yerleşik müşterilerine standart ve kaliteli bir aktüeryal değerleme hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Operasyonel mükemmeliyet amacıyla kurulan Merkez, Mercer’ın standart prosedürleri, bilgi paylaşımı ve en iyi uygulama yaklaşımı ile bölgenin neresinde olursa olsun tüm müşterilerine aynı kalite ve çabuklukta hizmet sunmaktadır.

 

Muhasebeleştirme (Accounting) Amaçlı Aktüeryal Değerlemeler

Şirketler, çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalara ilişkin yükümlülükleri ile ilgili olarak hesaplanacak karşılık tutarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanacak mali tablolara yansıtmaları gerekmektedir. Karşılık tutarının hesaplanmasında, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin muhasebe standartlarında kuralları belirtilen aktüeryal değerleme yöntem ve varsayımlarının kullanılması zorunludur. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS19) kapsamında da benzer çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Mercer tüm dünyada ve Türkiye’de birçok şirkete aktüeryal yöntemlere ve kurallara uygun olarak maliyet ve yükümlülük hesaplanmasında ve raporlanmasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Küresel ekonominin bir uzantısı olarak, şirket satınalmaları ve birleşmelerinde kıdem tazminatı karşılıklarının değerlemesi ile birlikte diğer yan fayda paketlerinin de aktüeryal değerlemesinde yerel ve global çözümler sunmaktadır.

 

Bağımsız bir kurum olarak ve kadrosunda bulunan yerel ve uluslararası uzman ekibiyle aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

 • Tanımlanmış fayda planının hesaplanması için gerekli verileri toplamak ve analiz etmek.
 • Tanımlanmış fayda planının aktüeryal değerlemesini ilgili muhasebe standardına uygun olarak yapmak.
 • Değerleme sırasında kullanılacak tahmin setinin oluşturulmasında danışmanlık vermek.
 • Şirketin ilgili cari yıl içinde gerçekleşmiş veya gelecek yıl içinde gerçekleşecek, planın yükümlülüğünü etkileyebilecek, çalışanlarla ilgili özel durumlarının muhasebe tablolarındaki yansımalarının hesaplanmasını ve muhasebeleştirilmesini gerçekleştirmek.
 • Ortaya çıkacak aktüeryal kar/zararı ilgili muhasebe tablosu uyarınca sebeplerine ayrıştırarak açıklamak.
 • Şirketin mevcut fayda planı karşılığının muhasebeleştirmesinde danışmanlık hizmeti vermek.
 • Şirketin merkez ofisi tarafından talep edilen formattaki muhasebe tablolarının doldurulmasını sağlamak.
 • Bağımsız aktüer kuruluş olarak şirketin finansal raporlamalarında kullanacağı belge niteliğinde rapor sunmak.

 

Mercer’ın Aktüeryal Değerleme Aşamaları

 • Aktüeryal varsayımlar Mercer’ın önerisi ve şirket/denetçi tarafından kararlaştırılır;
 • Uluslararası muhasebe standartları uyarınca iskonto oranı ve maaş artış oranı gibi finansal tahminler ve gönüllü/gönülsüz istifa oranı, tahmini emeklilik yaşı gibi demografik tahminler belirlenir;
 • “Öngörülen birim kredi yöntemi” ile her bir çalışan için ayrı ayrı fayda planı yükümlülüğü hesaplanır;
 • İlgili cari yılda şirket içinde gerçekleşmiş veya sonraki yıllarda gerçekleşmesi kesinleşen önemli olayların fayda planı yükümlülüğü değişimindeki etkisi hesaplanır;
 • Gelecek yıl içinde fayda planı yükümlülüğüne eklenecek masraf kalemleri (P&L) ve tahmini fayda planı yükümlülüğü hesaplanır;
 • Bulunan sonuçlar şirketçe onaylanan muhasebe politikasına uygun olarak muhasebeleştirilir;
 • Bu politika doğrultusunda bilançoda yer alması öngörülen karşılık rakamı bulunur.

 

Mercer, Muhasebe amaçlı aktüeryal değerlemeleri sizin için yapabilir. Sürecin genel olarak bilanço tarihinden 3-4 ay önce başlaması yerinde olacaktır. Proje teslim süresi normal şartlarda tüm veriler sağlandıktan sonra 2-3 hafta arasındadır. Şirketlerin ihtiyaçları, projenin kapsamı ve Mercer ekibinin iş yoğunluğu ile direkt bağlantılıolarak proje teslim süresi değişebilmektedir.

 

Danışmanlarımız

Enis Ergin
Aktüerya Hizmetleri Lideri

Enis Ergin, Doğu Avrupa ve Orta Doğu (EEME) Bölgesi Aktüerya Hizmetleri Lideri’dir. 2011 yılında katıldığı Mercer’da, bugüne kadar Türkiye dahil olmak üzere, Doğu Avrupa ve Orta Doğu bazlı projelerde çok uluslu ve lokal ve kamu şirketleriyle çalışmalar yürütmüş ve danışmanlık yapmıştır.

 

Hem kamu hem de özel sektör müşterileri için UFRS, USGAAP ve UKGAAP kapsamında uzun vadeli fayda yükümlülüklerinin aktüeryal değerlemesini konu alan projelerde geniş deneyime sahiptir.

 

Doktora eğitimine ekonomi alanında devam eden Enis, Bahçeşehir Üniversitesi, Aktüerya dalında yüksek lisans (MSc) derecesine sahip olup, Marmara Üniversitesi Aktüerya bölümünden mezun olmuştur.

Gülcan Yılmaz Küsen
Aktüerya Hizmetleri Kıdemli Danışmanı

Gülcan Yılmaz Küsen, Doğu Avrupa ve Orta Doğu (EEME) Bölgesi Aktüerya Hizmetleri Kıdemli Danışmanı’dır. 2019 yılından beri, Türkiye dahil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu bazlı projelerde çok uluslu, lokal ve kamu şirketleriyle çalışmalar yürütmüş ve danışmanlık yapmıştır.

 

Mercer’ın globalde yürüttüğü konsolidasyon projelerinde ve Mercer Türkiye’nin yönettiği konsolidasyon projelerinde aktif rol almaktadır.

 

Marmara Üniversitesi Aktüerya mezunu olan Gülcan, bir dönem gittiği Pardubice Universitesi'nde Ekonomi bölümünü başarıyla tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Bizimle İletişime Geçin

Aktüeryal değerlemeler ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
*Zorunlu Alanlar