Günümüzde şirketler hedeflerine ulaşabilmek için performansın daha çok ödüllendirileceği ücret politikalarına geçiş yapmaktadır. Yan haklar, ücret haricindeki diğer tüm konuları kapsayan çok geniş bir başlık olarak toplam ücret paketinin önemli bir unsurudur. Kanuni zorunlulukların yanı sıra, şirketler rekabette farklılaşmak, tercih edilen işveren olmak, kaliteli ve nitelikli iş gücünü elde tutup çekebilmek ve kurum aidiyetini yükseltmek adına çeşitli yan haklar programlarını uygulamaya almaktadır.

Yan haklardan istenen verimi alabilmek için, İK hedeflerine uygun program tasarımı ve bütçeye uygun maliyet yapısı da gereklidir.

 

Mercer’ın Yan Haklar Danışmanlığı, yan hakların şirketinizde etkin kurulumu ve yönetimi konularında sizlerin hedeflerine ulaşmanızda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

|

 • Toplam Ödül Özeti Yaklaşımı

  Amaç: Çalışanların teknolojiden faydalanmasını sağlayarak yan haklarda farkındalık yaratmak

  .Çalışanlara sağlanan tüm nakdi ve ayni ödülleri, ücret ve yan hakları, izin ve diğer insan kaynakları politikalarını listeleyerek çalışanlarla paylaşılması.

  Sürekli bilgi görüntülenebilir, gerekli evraklar yüklenebilir. Sene içerisinde değişimlerde (terfi, atama, evlilik, doğum, yakının vefatı vb.) ilgili haklar güncellenebilmektedir.

 

 • Mevcut Yan Hakları İç Denge ve Eşitliğe Göre Değerlendirme

  Tüm ödül, nakdi ve ayni yardım ile diğer izin vb. yan haklar politikalarının hangi çalışanlara ne koşulda sunulduğunun haritasını çıkarmak ve tüm kalemlerin işleyişlerinin en önemli kısımlarının raporlanması çalışmalarını kapsar.

  İyileştirme önerilerini vermek, değişim olması gerekecek yan hakların prosedürünün taslak olarak hazırlanmasını içermektedir.

  Burada İş Kanunu uygulamalarına uyumlu olunması adına da uygulamalar gözden geçirilmektedir.

 

 • Yan Haklar İletişimi

  Yan haklardaki politikaların ve  değişikliklerin doğru anlaşılması, anlatılması, teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren konuların kolay anlaşılır şekilde çalışanlara aktarımı sağlanmaktadır.

  Afiş, broşür, kitapçık, eğitim sunumu, video içerikleri vb. diğer ilgili tüm içeriklerin hazırlanması ve bir planlama çerçevesinde uygulanmasını içeren aksiyonları içerir.

   

 

 • Mevcut Yan Hakları Dış Rekabete Göre Değerlendirme

  Tüm ödül, nakdi, ayni yardım ile diğer izin vb. yan haklar politikalarının genel piyasa uygulamalarına göre konumu, geliştirme önerilerini ve kuvvetli yönlerini tespit etmek, piyasada var olan ve şirkette sunulmayan diğer yan hakların işleyişleriyle ilgili bilgi vermeyi içerir. ve bu bilgilerin bir raporda kariyer seviyelerine göre bir araya getirilmesini sağlar.

  Mercer’ın Toplam Ücret Araştırmaları’na katılan şirketler arasından seçilen bir gruba özel yan haklar politikası karşılaştırması yapabilmesi mümkündür.

 

 • Yan Haklarda Memnuniyet Araştırması

  Çalışanlara yan hakları konusunda memnuniyetlerini, tecrübelerini sorarak bilgi toplama  imkanı sunar.

  Ölçme, değerlendirme ve çalışan görüşlerini alma konusunda bir iletişim aracı olarak  kullanılanılır.

  Anket soruları tasarımı, yanıtların yazılım üzerinden anonim olarak toplanması, analiz edilerek bulguların sunum haline getirilmesi adımlarını içerir. 

 

 • Diğer Ülkelerde Reflex Yazılımı Kullanımı

  Reflex yazılımı Türkiye’de 12 yıldır müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Türkiye’deki bu alanda bilgi birikimi ve tecrübe seviyesi yakın coğrafyaların oldukça üzerindedir.

  Reflex yazılımı Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere de adapte edilebilmektdir. Detaylı bilgi.

 

 • Şirket Birleşme ve Satın Almalarda Yan Haklar Yaklaşımı

  Birleşme sürecindeki iki yapıda tüm yan hakların birbiriyle ve sektör uygulamalarıyla karşılaştırması, birleşme alanlarına ilişkin tavsiyelerin verilmesi, bunun maliyete etkisi alanında çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır.

  Şirket bölünmelerinde eski yapıdaki yan hakların yeni yapıda da aynı şekilde devam etmesi için tavsiyelerin ve gerekli operasyonun sağlanması adına çalışmalar da yapılmaktadır.

 

 • Esnek Yan Haklar Programının Yapılabilirlik Analizi

  Esnek Yan Haklar Programları’nın esas amacı yan haklarda çalışanların istediklerini alabileceği ve bunu yaparken belirli bir bütçe içerisinde kalacak şekilde kararlarını verebilmesini sağlamaktır.

  Bunu yaparken vergi ve SGK primi muafiyetleri ile birlikte indirimlerden faydalanma imkanını da çalışanlara sunabilmektedir.Detaylı bilgi.

Bizimle İletişime Geçin

Yan Haklar Danışmanlığı ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
*Zorunlu Alanlar