Yan Haklar Danışmanlığı | Mercer

Yan Haklar Danışmanlığı | Mercer

YAN HAKLAR VE EMEKLİLİK

Yan Haklar Danışmanlığı

Günümüzde şirketler hedeflerine ulaşabilmek için performansın daha çok ödüllendirileceği ücret politikalarına geçiş yapmaktadır. Yan haklar, ücret haricindeki diğer tüm konuları kapsayan çok geniş bir başlık olarak toplam ücret paketinin önemli bir unsurudur. Kanuni zorunlulukların yanı sıra, şirketler rekabette farklılaşmak, tercih edilen işveren olmak, kaliteli ve nitelikli iş gücünü elde tutup çekebilmek ve kurum aidiyetini yükseltmek adına çeşitli yan haklar programlarını uygulamaya almaktadır.

Yan haklardan istenen verimi alabilmek için, İK hedeflerine uygun program tasarımı ve bütçeye uygun maliyet yapısı da gereklidir.

Mercer’ın Yan Haklar Danışmanlığı, yan hakların şirketinizde etkin kurulumu ve yönetimi konularında sizlerin hedeflerine ulaşmanızda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Esnek Yan Haklar

Esnek Yan Haklar, çalışanın yan haklar paketini bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak tekrar düzenleyen ve onlara seçim hakkı tanıyan bir platformdur. Bunun yanında Esnek Yan Haklar çalışanın bütün veya bir kısım yan haklarının işveren tarafından maliyetlerin kontrol edilecek şekilde tekrar düzenlenmesi olarak da tanımlanabilir.

Esnek Yan Haklar ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yan Haklar Karşılaştırması (Benchmarking)

Şirketinizde sunulan yan hakların piyasa ve sektörünüzdeki uygulamalarla karşılaştırılmasında Mercer sizlere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktadır:

 • Çalışanlara sunduğunuz yan hakların genel sektör piyasa uygulamaları ile karşılaştırması ve tavsiyelerin sunulması.
 • Çalışanlara sunduğunuz yan hakların sektörünüzde faaliyet gösteren firmaların uygulamaları ile karşılaştırması ve tavsiyelerin sunulması.
 • Çalışanlara sunduğunuz yan hakların kanuni uygulamalar ile karşılaştırması ve tavsiyelerin sunulması.
 • Şirketinizde sunulmayan ancak piyasada varlığı bilinerek sunulan yan hakların tespiti ve uygulama şartları ile ilgili bilgilerin paylaşılması.

Yan Haklar Denetimi

Bu alanda, kurum tarafından sağlanan yan hakların pazar uygulamaları ile karşılaştırılmasında, çalışan görüşlerinin alınmasında, Türk Muhasebe ve Vergi Sistemleri’ne göre etkin maliyet yönetiminde iyileştirme konularında hizmet vermekteyiz. Bu çalışmaların çıktıları aşağıdaki gibidir:

 • Piyasadaki genel ve sektöre özel yan haklar karşılaştırmasının yer aldığı yan haklar raporu.
 • Online Yan Haklar Memnuniyet Anketi ve Fokus Grup toplantılarından elde edilen bilgilerle yan haklara dair çalışan görüşü raporu.
 • Her sene değişen muhasebe ve vergi sistemlerinin getirdiği yeniliklerle bordroya giren yan hakların net/brüt maliyetleri çalışması.
 • Yan hakların etkin yönetilmesine dair bulguların ve tavsiyelerin yer aldığı genel rapor.
 • Oluşturulan bu rapora göre yeni yan haklar tasarımı.

For example:

 • Benchmarking Analysis: We can conduct the most comprehensive benefits surveys in the industry, providing proprietary insights and analysis through a series of surveys to help you make more informed decisions.
 • Value-Based Care Analytics: This is an industry-leading tool suite that can provide local insight into the effectiveness of new care delivery models, such as ACOs, that intend to deliver lower costs, improved quality, and increased patient satisfaction.
 • 2020 Excise Tax Model: This model can demonstrate the financial impact of the US 2020 excise tax by providing an initial status quo liability estimate and then evaluating alternative scenarios that may delay or reduce the impact of the tax.
 • Net PiC Network Optimization Tool: This tool can analyze a medical vendor’s relative network strength and reveals which vendor offers the strongest financial package for you.
 • Mercer Workplace Health: This approach helps employers make targeted interventions to enhance the performance of their workforce and business through improved productivity, engagement and long-term cost reduction in five key areas: benefits design, brokerage, engagement, internal measurement and health incentives.

*Solutions and proprietary tools may not be available in all geographies.

Yan Haklar İletişimi

Sürekli ve bütünleşik iletişim stratejisi; bağlılık ve motivasyonu artırma, çalışanları değişime teşvik etme ve aktif katılımı sağlama konusunda başarı için kritik öneme sahiptir. İletişimin amacı, değişim sürecinde doğru aksiyonlar alarak ve doğru algı oluşturarak sonuçlara ulaşmakta zaman ve maliyet yönetimine destek vermektir.

Çalışanların yan hakları ile ilgili farkındalıkları arttıkça, iletişim faaliyetlerinin sonuçları kurumun verimliliği üzerinde de önemli etki oluşturacaktır. Konusunda uzman danışmanlarımız, başarıyı sağlayacak iletişim kanallarını tasarlamada, çalışanlara en etkili biçimde ulaşarak algılarını en yüksek seviyeye çıkarmada sizlere yardımcı olmaktadır.

  Speak with a Mercer Consultant
We’re eager to speak with you. Please provide your details below.
*Zorunlu Alanlar
  Bizimle İletişime Geçin
Yan Haklar Danışmanlığı ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
*Zorunlu Alanlar