Yan hakların şirketinize toplam maliyetinin tek platformdan gösterimi

Yan haklarda çalışanlar nezdinde farkındalık yaratma

Çalışanlarınızın anlık olarak kişisel ödül bilgilerine erişimi ve kolay yönetimi

 

Pandemiyle birlikte esnek çalışmanın yeni normal olduğu dönemde  şirketler artık ödüllendirme yönetimi için gittikçe artan oranda etkin dijital çözümlere ihtiyaç duymaya başladı.

 

Dinamik, kullanım kolaylığı sunan ve tüm insan kaynakları politikalarınız hakkında çalışanlarınıza tek platform üzerinden bilgilendirme imkanı sunabileceğiniz bir platformumuz olduğunu biliyor musunuz?

 

Mercer Marsh Benefits MyRewards dijital ödüllendirme platformumuz çalışanlarınızın bağlılığını artırmak için farklı sektörlerde firmalara destek veriyor.

 

Önemli tarihlerin yönetimi, terfiler, ücret artışı ve güncel bilgilere erişim imkanı sağlayan platformumuz hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?


Yerli yazılım

Verilerinizin saklanması ve altyapı geliştirmede avantaj 

Kolay özelleştirilebilir

Şirketinizin talebine ve kurumsal kimliğine özel ödül sayfası tasarımı 

 

Dinamik kullanım

Sene içinde olabilecek değişikliklere hızlı uyarlanabilir dinamik ekranlar 

Demo Talebi