Koronavirüs pandemi sürecinde Türkiye’de Çalışan Deneyimi:

%40

Şirketlerin %40’ı en çok Çalışanı Motivasyonda zorlanıyor. Performans yönetimi süreci %37 ile 2. ve etkili iletişim %32  ile 3. sırada

%71

Şirketlerin %71’i eğitimleri online ortama taşıyor.  

%32

Şirketlerin %32’si değerlendirme merkezi uygulamalarını dijital ortamda sürdürmeye devam ediyor.  

 

Etkili bir çalışan dinleme stratejisinin uygulanması, farklı organizasyon büyüklüğüne sahip kurumların yanı sıra tüm sektörlerde kritik öneme sahip. İletişim, açıklık ve sürekli bağlantıda kalmak, içinden geçtiğimiz dönemdeki en kritik ihtiyaçlar. Uzaktan çalışma, kriz ile mücadele toplantıları ve yeni iş-yaşam dengesi zorlukları arasında, işverenler ve yöneticiler çalışanlarıyla bağlantıda kalmakta zorlanmaktalar.  

 

Çalışanı dinleme

Mercer, farklı metodolojilerden, onaylanmış içeriklerden ve çevik/ dijital teknolojilerden yararlanarak stratejik çalışan dinleme programları geliştirir

 

İçgörü sağlama

Verilerin, gösterge tablolarının ve raporların ötesinde, aksiyon almaya yönelik kararları destekleyen bütünleştirici analizler ve içgörüler sağlar

 

Değişimi ve aksiyonu tasarlama

Üç temel çalışan grubuna yönelik – Üst Yönetim, Yöneticiler ve İK İş Ortakları - tasarım düşüncesi ve yaratıcı stratejileri geliştirir

Mercer olarak hangi çözümleri ve hizmetleri sağlıyoruz ?

 

Çevik ve şirket ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir çalışan deneyimi programları

+

Remesh / Crunch HR Dijital platformlar :

çok çeşitli konularda çalışanlarınızdan içgörü edinebilirsiniz. Çalışanlarınızın neye değer verdiğini anlayın - tercihleri, öncelikleri ve beklentileri.


+

Sirota / Allegro Çalışan anketleri :

geniş çaplı kurumsal çalışan deneyimi/ bağlılığı anket programlarından anlık nabız anketlerine kadar farklı anketler tasarlayabilirsiniz.


+

Dijital Sürekli Dinleme programları:

Tamamen dijital ortamda kurumların kendilerinin yönetebildiği geribildirim platformları çevik bir sürekli dinlemeye olana sağlar.


+

Mettl / Yetenek Değerlendirme Çözümleri:

Kurumunuzda doğru yeteneğe sahip olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı oluyoruz. İşe alım sürecini optimize edebilir ve mevcut işgücünü, kurumunuzun gelecekte ihtiyaç duyacağı becerilere sahip olacak şekilde geliştirebilirsiniz.


Çalışan Dinleme Çözümleri

 

Mercer’in Çalışan Deneyimi Yaklaşımı ve Çözümlerini görmek için raporu indirin.

Toplam Ödüllendirme ve Yetenek Yönetimi

 

Mercer Mettl yetenek seçimi ve gelişimi için organizasyonel ihtiyaçları ve değerlendirme merkezleri tasarlamaktadır.

Mercer Sirota 

 

Sirota, çalışan anketi sonuçlarını şirketlerin dönüşümü ve geleceğin iş hayatına adaptasyonu için anlamlı verilere ve uygulanabilir aksiyonlara dönüştürür. 

Danışmanlarımızın yardımcı olması için

Bizimle iletişime geçin

*Zorunlu Alanlar