Mercer Talks

 

3 kilit alanda şirketler insan kaynakları stratejilerini kurgularken eşitlik çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda ne gibi aksiyonlar alabilir?

Mercer Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Türkiye Raporu kurum sözcüsü ve Kariyer Bölümü Global Pazarlama Lideri Işıl Çayırlı Ketenci ve Mercer Fransa Çeşitlilik ve Kapsayıcı İş Ortamı Ayçe Nişancıoğlu Topcan ile söyleşi.

Şirketler hangi zorluklara çözüm bulmaya çalışıyor?

 

  • Net strateji eksikliği, söylemlerle eylemler arasında fark olması: şirketlerin %94’ü bu konulara odaklandıklarını söylerken sadece 34’ünün bir stratejisi var
  • Ücret ve terfi eşitsizlikleri: Üst düzeye  çıktıkça ücretlerde kadınlar erkeklere göre %8-10 oranında daha az kazanıyor ve daha az terfi ediyor
  • Pandemiyle ve esnek çalışmayla birlikte özellikle kadın çalışanların bakım yükümlülüklerinin artması ve iş-yaşam dengesini koruyamama
  • Yan hakların tüm çalışan gruplarını kapsayıcı olmaması
  • İnsan kaynakları analitiklerinin takip edilmemesi

 

İş dünyasında ‘söylemler’ ve ‘eylemler’ arasında fark var. Yeni normalin kurgulandığı dönüşüm sürecinde şirketleri eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda söylemden eyleme geçmeye davet ediyoruz. Çözümlerimizi inceleyin:

 

Diversity Equity Inclusion Diagnostic Testini Çözün

 

Kısa testimizi çözün, şirketinizin eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisini kurgulamak için hangi noktada olduğunuzu, olgunluk seviyesini ve öneri aksiyonlarımızı görün!

 

  • "Eşitlik konusunda gerçekçi olalım. İş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda 'söylemler' ve 'eylemler' arasında fark var. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik stratejisine yönelik ölçütler şirketlerde tüm paydaşlar tarafından sahiplenmeli ve uygulanmalı." - Dinçer Güleyin, Mercer Türkiye Genel Müdürü

  • "Cinsiyet eşitliği konusunda adım atmadığımız her an kaçırılan fırsat demek." - Işıl Çayırlı Ketenci, Mercer Global Pazarlama Lideri, Kariyer

  • "2020 Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça raporumuza göre dünyada şirketlerin %42'si, Türkiye'de ise henüz %34'ü bu konuda stratejiye sahip."  - Seyyal Karakaya, Mercer İzmir Bölge Müdürü

  • "2021 Küresel Yetenek Eğilimleri raporuna göre dünyada her 4 şirketten 1'i eşitlik çeşitlilik ve kapsayıcılık verilerini ölçmeye yatırım yapacak." - Canan Kaya, Mercer Türkiye Pazarlama Müdürü

  • "Toplumsal cinsiyet eşitliği, çesitlilik ve kapsayıcılık stratejisi olan şirketler, verimlilik ve karlılıklarını arttırıyor." - Pınar Çolakoğlu, Mercer Türkiye İdari İşler Müdürü

Danışmanlarımızla 1:1 görüşme organize etmek için lütfen bilgilerinizi bırakın, size 1 ila 2 iş günü içinde dönüş yapalım.